Tuesday, April 10, 2018

പിറന്നാൾ ..

പുരുഷായുസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്നു
ലോകം കീഴ്മേൽ മറിയ്ക്കാൻ
കരുതീട്ടു കഴിഞ്ഞില്ലാ ഇപ്പൊ
തലകുത്തി നിന്ന് നോക്കുവാ 

Tuesday, December 5, 2017

മരണപ്രതീക്ഷ

കാത്തിരിക്കാൻ ആരും ഏതും
ഇല്ലാത്തവർക്ക് മരണവും ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്
പരലോകത്തിൽ ഒരാൾ
കാത്തിരിക്കാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ

പിഴ

പിഴയ്ക്കാത്ത ചുവടുകൾക്കുള്ള
പുറപ്പാടിൽ വച്ചതു അത്രയും
പിഴച്ചു പോയെന്നു അറിയാൻ
പിന്നെയും  ഏറെ  വൈകി

Tuesday, May 9, 2017

Dig the hills

Life hides the sweeter things,
Under the hills of bitter things.
Unless you dig the hills;
Won't find the sweetness of Life.

Tuesday, March 28, 2017

Bravery

When you lost your last hope
You will become brave ever
Because you don't have to
Fear any more lose

Monday, May 23, 2016

moment of defeat

that moment when you feel, you cant win.
that moment when you fix, to finish off,
that moment when you gaveup yourself

no one won the game until that moment
no wars ended untill that moment
no one conquer another untill that moment

Wednesday, May 18, 2016

മറക്കരുത്

മരണം വന്നു വിളിക്കും മുമ്പ്
മറക്കരുതൊന്നതു ജീവിപ്പാൻ
നേടിയതെല്ലാം തീരും മുമ്പ്
മറക്കരുതൊന്നതു സ്നേഹിപ്പാൻ